Film – Sikkerhetsuka 2018

Film – Sikkerhetsuka 2018

Skanska

Utfordring

Hvert år arrangerer Skanska «Sikkerhetsuka», der målet er å skape ekstra refleksjon og diskusjon om sikkerhet på arbeidsplassen. «Sikkerhetsuka» består av en rekke arrangementer og aktiviteter for selskapets 3400 ansatte på mer enn 100 prosjekter og kontorer. Skanska kontaktet Fetet typer + Savant for å få en idé til kommunikasjon rundt «Sikkerhetsuka 2018».

Løsning

Fete typer + Savant har i samarbeid med Skanskas kommunikasjonsavdeling laget fem filmer som hver tar opp ulike temaer innen sikkerhet. Filmene viser medarbeidere ansatt i Skanska eller hos Skanskas underleverandører som snakker om egne tanker og erfaringer rundt sikkehert på arbeidsplassen. Filmene ble vist gjennom Skanskas kommunikasjonskanaler hver dag under Sikkerhetsuka 2018, som ble gjennomført 23.-27. april.