Alle tiders

Alle tiders

Riksantikvaren

Utfordring

Riksantikvaren, direktoratet for kulturminneforvaltningen, er den faglige rådgiveren for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. I 2018 vant Fete typer konkurransen om å løse nettprofilen til Riksantikvaren. I 2019 vant vi også avtalen om å levere grafiske tjenester, herunder grafisk profil. Før den nye strategien til Riksantikvaren står endelig ferdig ønsket de å få redesignet magasinet Alle tiders. Magasinet henvender seg til kulturminne- og eiendomsforvaltningen.

Løsning

Det gamle magasinet bar preg av kompakte og teksttunge sider. Løsningen var å lette og tilgjengeliggjøre uttrykket ved bruk av korte tekster og bærende visuelt flotte bilder. Ved bruk av visuelle og redaksjonelle virkemidler som luftlig layout, bevisst bruk av typografi og bilder fremstår magasinet leservennlig, variert og dynamisk.

Riksantikvaren lanserer en ny strategi sommeren 2020. Da vil arbeidet med ny grafisk profil og redaksjonelle formater videreutvikles.

FOTOetcetera AS / Riksantikvaren
FOTOetcetera AS / Riksantikvaren