Årsrapport – Rekordår i lekeland

Årsrapport – Rekordår i lekeland

DNT

Utfordring

Den norske turistforening består av 57 medlemsforeninger og en felles administrasjon. Hver av medlemsforeningene lager sin egen årsrapport, mens DNT sentralt har ansvaret for den overordnede rapporteringen. Hvordan sikre at årsrapporten blir et strategisk virkemiddel for organisasjonen?

Løsning

FTS har utviklet DNTs årsrapport siden 2008 og har jobbet med struktur, kommunikasjonskonsept, innhold og design. DNT har i denne perioden hatt en fantastisk medlemsvekst og flotte resultater å vise til. I 2016 ble det satt ny medlemsrekord med 257 000 medlemmer. For en desentralisert organisasjon som DNT er det viktig å være tydelige på måloppnåelse innenfor alle deler av virksomheten, fordelingen av inntekter og utgifter samt å gi god oversikt over organisasjonens virksomhet. Dette har vi ivaretatt ved hjelp av en ryddig struktur og utstrakt bruk av infografikk. Hvert år har fått sitt kommunikasjonskonsept som løfter frem strategisk viktige budskap overfor de prioriterte målgruppene. Konseptene er utviklet i tett samarbeid med DNT og har innholdsmessig spent fra delekultur og medlemsfokus til naturvern og folkehelse. I 2016-rapporten er det den lekne naturopplevelsen som står i sentrum. Visuelt spiller løsningen på lag med ”Verdens største lekeland”, en viktig satsning for DNT i 2016.

Marius Dalseg Sætre
Marius Dalseg Sætre
Marius Dalseg Sætre