Visuell profil og nettsted

Visuell profil og nettsted

Politiets Fellesforbund

Utfordring

Politiets fellesforbund, som organiserer 17000 medlemmer ansatte i politi- og lensmannsetaten, kom til FTS for å få hjelp til å modernisere sine nettsider. Ganske raskt ble det klart at forbundet alle først trengte å oppgradere den visuelle profilen for at de ulike elementene skulle kunne fungere optimalt på digitale flater.

Løsning

Politiets fellesforbund ønsket å beholde sitt eksisterende emblem som et viktig element i sin visuelle identitet, men ga oss ellers få begrensninger. Ettersom forbundet satser på digitale og sosiale kommunikasjonskanaler framover, var det viktig for å bygge den nye profilen med elementer som fungerer godt digitalt. Profilen vil gi Politiets fellesforbund en konsistent identitet på nettsider, i sosiale medier, i nyhetsbrev og trykksaker.