Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Oslo Vognselskap

Utfordring

Oslo Vognselskaps er en av flere aktører innen kollektivtilbudet i hovedstaden og er 100% eid av Oslo kommune. De ble dannet i 2006 for å eie byens t-banevogner og trikker som igjen blir leid ut til Oslo Sporveier. Det er derfor viktig for Vogselskapet å kommunisere fremdrift og resultater til kommunale politikere for å styrke posisjon og rolle.

Løsning

Årsrapporten vektlegger Vognselskapets ambisjon om å være en rollemodell for bærekraftig verdiforvalting. De har gode resultater å vise til og samtidig ønsker de å formidle sitt miljøbudskap og verdien av sirkulærøkonomi. Kommunikasjonsoppgaven er å tydeliggjøre Vognselskapets posisjon i kollektivfamilien og formidle suksessfaktorene i ansvar- og arbeidsfordelingen. FT+S har stått ansvarlig for idé og konsept, foto, design og infografikk.