Guide – Location Norway

Guide – Location Norway

Norsk Filminstitutt

Utfordring

Norge har et fantastisk potensiale som location for internasjonale filmproduksjoner. Norsk Filminstitutt og Filmkommisjonen ønsket en ny vinkling og et nytt nordisk, moderne uttrykk på sitt materiell for å selge Norge overfor utenlandske regissører og produksjonsselskap.

Løsning

Norge har svært varierte landskap, både de naturlige og urbane, i tillegg til skiftende vær, lysforhold og stemninger å tilby en filmskaper. Vi valgte å kommunisere dette gjennom bruk av et rikt utvalg ekte og sanselige motiver fremfor de tradisjonelt spektakulære postkortmotivene. I samspill med tekstene formidles Norge som «a location beyond the ordinary».

Steinar Skaar