Norsk bistand i tall

Norsk bistand i tall

Norad

Utfordring

Norge ga i 2019 rekordhøye 37,8 milliarder norske kroner til bistand. Norad har som oppgave å sikre at bistandspengene blir brukt best mulig og å rapportere om hva som virker og ikke virker. Bistandsstatistikken danner et viktig beslutningsgrunnlag for den videre utformingen av norsk bistand og statistikken gjøre det også mulig å følge pengene og se hvilke resultater som er oppnådd. Sist, men ikke minst, bistandsstatistikken bidrar til åpenhet om offisielle pengestrømmer til utviklingsland.

Fete typer fikk i oppgave å utvikle et overordnet visuelt konsept sammen med ulike elementer for statistikkslippet for visning i studio og sosiale kanaler.

Løsning

For første gang i en live studio-sending presenterte Norad statistikk og tall som viser hvor og hvordan bistandspengene er brukt de siste årene. Fete typer utarbeidet arrangementsprofil, vignett og logo, statisk og bevegelig informasjonsgrafikk til studio og til sosiale medier. I tillegg ble det laget en digital presentasjon som ble sendt til alle norske redaksjoner.

Studio dekór
Grafikk til sosiale medier
Digital presentasjon til presseredaksjoner