Nettsted

Nettsted

Trivselsleder

Utfordring

Trivselsleder er en nettløsning som tilbyr programmer for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Her kan elever som har lyst til å organisere leker i friminuttene, velge seg ulike «oppskrifter» på aktiviteter de kan ta med seg ut i leken. Overordnet har tilbudet som hensikt å aktivisere barn og unge med lek som igjen fører til mindre mobbing og en bedre skolehverdag for flere. Trivselsleder benyttes i dag av cirka 1400 grunnskoler i hele Skandinavia.

Nettsiden og profilen til Trivselsleder var tung og utdatert. I tillegg var administrasjonen av tjenesten plassert i en annen nettløsning. Tjenesten var dermed både tungvinn å betjene for de som skulle administrere løsningen og for brukerne. FT+S fikk i oppgave å finne frem til en mer brukervennlig og moderne løsning.

Løsning

FT+S har utviklet en ny digital løsning for Trivselsleder, der alle tjenester nå er plassert på en nettside. Her kan skolene melde seg på programmet og bestille ‘kulturkort’ med tilbud om fritidsaktiviteter, og Trivselsleder kan gjennomføre administrasjon og oppfølging av skolene på samme sted. Programaktivitetene er plassert i et bibliotek der det er lett å få oversikt over, og velge ut passende aktiviteter.

FT+S har lagt vekt på å bedre brukeropplevelsen. Ved hjelp av god UX (User Experience – interaksjonsdesign) ble resultatet en nettside med mer intuitive og brukervennlige funksjoner, som appellerer til barn i flere aldre.