Datavisualisering – Lønnsstatistikken

Datavisualisering – Lønnsstatistikken

Tekna

Utfordring

Tekna ønsket seg en ny presentasjon av lønnsstatistikken på tekna.no. Lønnsstatistikken er et viktig og mye brukt tilbud blant Teknas medlemmer. Tekna ønsket å presentere mer av lønnsstatistikkens resultater for sine medlemmer, både gjennom innhold og visuelle virkemidler. De ville at den skulle ha et mer spennende og friskere design, med interaktive og intuitive løsninger, der nettbrukerne lett kunne finne informasjonen de var ute etter.

Løsning

FT+S har laget en helt ny designløsning for Tekna, der lønnsstatistikken nå fremstår som intuitiv og enkel å forstå. Besøkende på tekna.no kan lese og forstå lønnsstatistikken gjennom tydelige grafer, illustrasjoner og forklarende grafikk, og slik lett finne ut av hva som er normalt lønnsnivå for ulike posisjoner i bransjen. Det er også laget en statistikkvelger som der brukerne kan sammenlikne seg selv med andre lønnstakere på et mer presist nivå. Teknas nettside har blitt enkel, oversiktlig og morsom for brukerne. Dette, i tillegg til at Tekna selv la en stor jobb i å forbedre og gjøre tilgjengelig mer innhold eksklusivt for medlemmene. Samtidig ble mengden innhold på åpne sider på tekna.no redusert, før lansering i 2018.

  • Teknas egne tall viser følgende resultat ved lansering:
  • Det var totalt 4% flere brukere, som brukte 40% lengre tid på tekna.no sammenlignet med 2017, de tre første lanseringsdagene.
  • Over 20 000 brukere var innom sidene, med en økt varighet på over 2,5 minutter.
  • Det har i lanseringsdagene vært 152% flere personer inne på min side, 127% flere sidevisninger og vært på sidene 70% lengre sammenlignet med 2017.
  • Den innloggede lønnsstatistikken har en økning på 171% flere sidevisninger fra i fjor, og medlemmer bruker i snitt 24% lengre tid i den.