Animasjon – Kosmetikk bivirkninger

Animasjon – Kosmetikk bivirkninger

Folkehelseinstituttet

Utfordring

Folkehelseinstituttet ønsker at alle som får allergiske reaksjoner av kosmetikkprodukter, skal melde ifra. Slik kan produktene vi kjøper, bli tryggere på sikt. Bivirkninger av kosmetikkprodukter kan meldes inn via Altinn, men det er det ganske få som vet.

Løsning

Fete typer + Savant har utviklet en animasjonsfilm som viser hverdagssituasjoner hvor mange av oss bruker kosmetikk – og kan oppleve bivirkninger. Målet med filmen er å informere og motivere alle som får allergiske reaksjoner av kosmetikk, til å melde ifra på Altinn.