Datavisualisering – Havåker

Datavisualisering – Havåker

Tekna

Utfordring

Tekna er interesseorganisasjon for 75000 teknologer og naturvitere innenfor mange bransjer. Havåker er et prosjekt der Tekna ser nærmere på hvilken nytte havbruksnæringen kan ha av informasjonsteknologi. Prosjektet ønsket en infografikk som viser hvordan kunstig intelligens, maskinlæring, tingenes internett og stordata kan gjøre det mulig å overvåke og styre hele produksjonskjeden, fra settefiskanlegg via slakteri og transport til forbruker.

Løsning

Alle digitale løsninger må i dag være tilpasset smarttelefon. Vi startet derfor etter mobil først-prinsippet med å forenkle og forkorte historien til noe som kunne fungere på små skjermer. Dette stiller ekstra krav til enkelthet i både informasjon, illustrasjon og navigasjon. Med dette utgangspunkt utviklet vi løsningen videre til en responsiv løsning som gir gode brukeropplevelser på alle skjermstørrelser. Vi utarbeidet også en fullskala illustrasjon til bruk i presentasjoner.