HPV-kampanje

HPV-kampanje

Folkehelseinstituttet

Utfordring

HPV er et seksuelt overførbart virus som kan føre til livmorhalskreft. I regi av Folkehelseinstituttet blir unge kvinner tilbudt gratis HPV vaksine i perioden 2016 – 2018. For å nå målgruppen med kompliserte budskap ønsket FHI blant annet å få utviklet informasjonsfilmer til bruk i sosiale medier.

Løsning

Fete typer + Savant utviklet konsept, manus og visuelt uttrykk til fem enkle animasjonsfilmer. Konkrete, og tidvis alvorlige, tekstbudskap fordret en tydelig visuell løsning med et tilsnitt av varme og lekenhet: Målgruppen skulle informeres – og motiveres til handling. Det ble også utviklet diverse trykket materiell, som brosjyrer og plakater, med visuelt uttrykk fra filmene.