Film for et bedre samfunn

Film for et bedre samfunn

Skanska

Utfordring

Skanska er et stort, internasjonalt entreprenørselskap med avdelinger i mange land. Dette preger også mye av kommunikasjonen i selskapet. Skanska Norge ønsket seg en profilerende film som forteller om selskapets verdier og virksomhet i Norge i et språk som passer inn i vår hverdagsvirkelighet. Filmen skulle skape stolthet internt, og formidle Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn eksternt.

Løsning

Vi tok tak i Skanska visjon om å ”bygge for et bedre samfunn”, og laget en film som forteller mer om sluttbrukerne – menneskene og samfunnet – enn om Skanskas byggevirksomhet. Fortellerstemmen understreker budskapet om at ”et bedre samfunn” er et samfunn preget av felleskap og bærekraftige løsninger, og at Skanska er en del av dette fellesskapet. Skanska ønsker å sette spor etter seg. Spor som andre kan følge.