Animasjon

Animasjon

Energi Norge

Utfordring

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 280 bedrifter i Norge som produserer, frakter og selger strøm og varme. I de siste tiårenes oljesmurte vekst har mange glemt hva den fornybare vannkraften har betydd og fortsatt betyr for Norge. Det ville Energi Norge gjøre noe med.

Løsning

Fete typer + Savant har laget en animasjonsfilm for Energi Norge som forteller hva den fornybare vannkraften betyr for sysselsetting, klimagassutslipp og verdiskapning i Norge. Animasjonsfilm er en enkel, morsom og effektiv måte å formidle tall og fakta på slik at folk husker dem bedre. En god erstatning for en powerpoint-presentasjon eller et supert supplement til årsrapporten.