Film – En reise i reiselivet

Film – En reise i reiselivet

NHO Reiseliv

Utfordring

Norsk reiseliv består av noen store bedrifter og en rekke små. Næringen har hatt et fantastisk oppsving de senere årene og er blitt en viktig verdi- og jobbskaper i det norske samfunnet. NHO Reiseliv hadde behov for å vise frem mangfoldet i reiselivet, de gode resultatene, næringens samfunnsbetydning og innovasjonsevnen i bedriftene, og samtidig peke på noen av utfordringene bransjen står overfor – på få minutter. Oppdragsgiver ønsket en video som skulle skape stolthet blant egne medlemmer, og som egnet seg å vise på konferanser og møter.

Løsning

Løsningen ble å finne en god og troverdig forteller, som har kunnskap om næringen, men samtidig et eksternt blikk. Arne Hjeltnes var et selvskrevent valg. Med fortelleren som guide foretar videoen en reise fra by til land, fra bedrift til turist og til ansatte i næringen. Enkel infografikk underbygger innholdspoengene, som leder opp til sluttplakaten: NHO Reiseliv – sammen utvikler vi norsk reiseliv.