Datavisualisering

Datavisualisering

NHO Reiseliv

Utfordring

NHO Reiseliv er landets største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivet i Norge. I arbeidet med å synliggjøre og styrke reiselivsnæringen, ønsket de å etablere en kilde til oppdatert informasjon og tilgjengeliggjøre viktige tall og fakta om bransjen på en leservennlig og enkel måte.

Løsning

Fete typer + Savant har datavisualisert bransjeinformasjon fra bl.a. SSB. Siden viser tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, lønnsomhet , markeder og mer. Den er rikt illustrert med levende grafikk som viser og tilgjengeliggjør utviklingen fra år til år, eller fra fylke til fylke. Løsningen er laget med React. Se arbeidet her.