Nettløsning – Biobank Norway

Nettløsning – Biobank Norway

NTNU

Utfordring

Biobank Norge ønsket seg bedre muligheter for internasjonal branding av biobanker på nettsiden sin. De ville gjerne ha en løsning der alle biobankene i organisasjonen kunne få en egen plass til å vise seg frem og kommunisere på internasjonalt nivå.

Løsning

Fete typer + Savant har utviklet en fullverdig nettløsning for Biobank Norge, der nettsidene fungerer som en hub for ulike biobanker. Slik kan hver biobank få tilgang til og redigere sin egen underside på bbmri.no, som i praksis fungerer som frittstående nettsteder for hver enkelt biobank. Dette gir gode muligheter for å vise seg frem for hver biobank. Samtidig kommer samholdet mellom biobankene tilknyttet Biobank Norge godt frem, og helhetsinntrykket er god, ryddig og oversiktlig informasjonsflyt.

I den forbindelse ønsket de også en oppdatering av logo. Logoen skulle bevare symbolikken som fantes i den gamle logoen, men i en modernisert stil.