Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

AF Gruppen

Utfordring

I tråd med utviklingen av internasjonal årsrapportering ønsket AF Gruppen å vinkle årets utgave tydeligere mot investorer, samt å strukturere rapportens innhold i henhold til integrert samfunnsrapportering.

Løsning

Årets rapport skulle kommunisere selskapets verdiskaping utover bunnlinja. Med fokus på blant annet miljø og sikkerhet, ble det pekt på selskapets fotavtrykk. En tredjedel av de ansatte er aksjonærer i selskapet , og ved å utvikle engasjerende innhold som lever på nett og sosiale medier, søkte AF Gruppen å nå denne viktige målgruppen for å bygge kultur og stolthet internt.

Hans Fredrik Asbjørnsen
Hans Fredrik Asbjørnsen
Hans Fredrik Asbjørnsen