Kampanje – Ja til å bytte, til felles nytte

Kampanje – Ja til å bytte, til felles nytte

Apotekforeningen

Utfordring

Medisiner kan komme fra ulike produsenter, ha ulikt utseende og ulik pris – men virkestoffet er det samme. Dersom apotekkundene hadde valgt billigste variant hver gang, kunne samfunnet spart mange millioner hvert år. Fete typer + Savant har jobbet frem to kampanjer for Apotekforeningen 2017 og 2018. Målet for kampanjene er å møte Apotekforeningens ønske om å forklare apotekkundene, på en enkel måte, hvorfor det er bra for dem, og for samfunnet, at de velger det billigste alternativet når apoteket oppfordrer dem til å bytte.

Løsning

I 2017 bygget vi kampanjen rundt slagordet ”Inni er de like” Kampanjen bestod av en folder til kundene, en animasjonsfilm til bruk i sosiale medier, klistremerker og buttons. Et enkelt visuelt språk og korte, informative tekster, bringer et seriøst budskap ut til kundene på en uhøytidelig, pedagogisk og oppmerksomhetsvekkende måte. 2018 bygget vi kampanjen rundt slagordet «Si JA til å bytte, det er til felles nytte.» Her brukte vi kjendislegen Dr. Wasim Zahid som kampanjens ansikt i en ny film. Når en anerkjent lege sier med egne ord at apotekene er eksperter på legemidler, skapes det faglig troverdighet og tillit hos kundene.