Produksjonsløsning for landingssider

Produksjonsløsning for landingssider

Aftenposten

Utfordringen

For å være attraktive for annonsørene må mediene hele tiden tenke innovativt, og utvikle løsninger som møter brukeren på rett sted og til rett tid. Dette er viktig for å lykkes med overgangen fra papir til digitalt. Aftenposten hadde behov for en samarbeidspartner som raskt kunne designe og bygge nye verktøy for å gjøre denne overgangen så enkel og brukervennlig som mulig.

Løsning

Fete typer + Savant har designet og utviklet en rekke løsninger for Aftenposten, både fullendte verktøy og interaktive annonser med landingssider. Powered by Aftenposten er et verktøy med et brukervennlig grensesnitt som gjør det mulig for Aftenpostens egne ansatte å sette opp mobile landingssider, uten at de trenger å ha kunnskap om koding. Verkøyet har blitt svært godt mottatt.