Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

AF Gruppen

Utfordring

AF Gruppen la i 2016 en offensiv vekststrategi frem mot 2020. I årsrapporten for 2017 ønsket de derfor å tydeliggjøre implementeringen og resultatene av strategien så langt.

Løsning

Gjennom å velge ut og presentere fem utfordrende og prestisjefylte prosjekter, tydeliggjorde vi AF Gruppens måloppnåelse og verdibaserte bedriftskultur. De fem eksemplene representerer kommunikasjonsbudskapene selskapet løfter frem i strategien; Nysgjerrighet, Risikovillighet, Bærekraftig entreprenørskap, Samarbeid og Medeierskap.

AF Gruppens årsrapport for 2017 ble hedret med gull i Farmandprisen i kategorien Børsnoterte selskaper.

Hans Fredrik Asbjørnsen
Hans Fredrik Asbjørnsen
Hans Fredrik Asbjørnsen