Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Opplysningsvesenets fond

Utfordring

Opplysningsvesenets fond (Ovf) har siden 1821 forvaltet eiendom og verdipapirer for nær 4 milliarder kroner. Avkastningen fra fondet skal komme Den norske kirke til gode, blant annet som midler til drift og vedlikehold av presteboliger og tilskudd til ulike formål. Fondet er en stor eiendomsaktør og har en relativt stor finansportefølje underlagt et strengt etisk regelverk. Det er viktig for Ovf å kunne fortelle om hvordan de forvalter sine verdier til beste for Den norske kirke og samfunnet for øvrig.

Løsning

Ovfs årsrapport består av både de obligatoriske elementene som årsregnskap og styrets beretning, og mer fortellende innhold fra fondets virksomhet i ulike deler av landet. De ulike datterselskapene er også presentert i egne kapitler. Ovf er spesielt opptatt av sitt ansvar for å forvalte de gamle prestegårdene som kulturminner. FT+S har de siste årene laget Ovfs årsrapport og stått ansvarlig for idé og konsept, bilderesearch og -innhenting, design, redaksjonell rådgivning og noe tekstbistand.