Ekspertstoff – innhold og animasjon

Ekspertstoff – innhold og animasjon

Statkraft

Utfordring

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og en betydelig aktør i mange land. Selskapet har mange ansatte med høy ekspertise på energimarked, fornybar energi og klimaspørsmål. Denne ekspertisen ønsket Statkraft å synliggjøre for presse, politikere og et bredere publikum.

Løsning

Er elbiler virkelig mer miljøvennlige? Hva styrer strømprisene? Hvordan kan vi nå klimamålene? «Explained by Statkraft» er en nettside der Statkraft forklarer vanskelige temaer. Sakene blir publisert under ulike vignetter, og både på norsk og engelsk. Fete typer står for produksjon av alt innhold inkludert tekst, foto, illustrasjoner, video og animasjoner. Besøk nettsiden her.

Statkraft benytter gjerne korte animasjoner i sine
forklaringer av ulike temaer.