Infografikk – animasjon

Infografikk – animasjon

NHO Reiseliv

Utfordring

NHO Reiseliv gjør ofte undersøkelser om reiselivsnæringen i Norge og har behov for å videreformidle resultater fra disse. Statistikk og stort tallmateriale er vanskelig å kommunisere til deres målgrupper. Ønsket fra NHO Reiseliv er å forenkle og tilgjengeliggjøre dette materialet.

Løsning

Løsningene vi viser her er skreddersydd de ulike kommunikasjonsoppgavene. Det er ulike hensyn å ta når vi velger hvordan vi løser infografikken. Avhengig av kanalvalg og bruksområde, er det laget statisk og levende grafikk. Materiellet er benyttet i presentasjoner, egne nettsider og i sosiale medier. Her viser vi destinasjonsanalyseplakater, animasjon av klimarapport samt infografikk som omhandler bærekraftig turisme.

NHO Reiseliv er svært fornøyd med god respons på materialet, både på sosiale medier og på blant deres egne medlemmer.