Internkommunikasjon

Internkommunikasjon

Coop

Utfordring

Coop består av 89 samvirkelag over hele landet som til sammen har 28 000 ansatte fordelt på ni kjeder, samt fellesorganisasjonen. Hvordan nå ut til alle ansatte samtidig med viktig informasjon, og hvordan bygge Coop-kultur på tvers av kjeder og s-lag gjennom en felles kommunikasjonsløsning?

Løsning

FT+S utviklet en applikasjon for nyheter og engasjerende innhold, og gjennomførte en total redesign av internmagasinet iCoop. Sammen med oppdragsgiver satte vi klare, definerte mål og spisset målgruppen for de to internkommunikasjonskanalene. Yrkesstolthet har vært et viktig stikkord i prosessen. Med den nye digitale flaten kunne printmagasinet spille sterkere på magasinformatets styrke. Antall utgivelser ble redusert, samtidig kunne kvaliteten heves på foto, tekst og design. I dagens magasin står de gode fortellingene i sentrum i kombinasjon med infografikk som bygger kontekst og relevans. I tillegg har vi utviklet flere faste formater som gir magasinet identitet og som på en kjapp og direkte måte formidler Coop-kultur blant de ansatte, enten det handler om kundemøter, verdier, karriere, pauserommet eller fritiden.

John Terje Pedersen