Craft
Skjermbilde av Aker sin nettside

Craft

Craft er en slags “mellomting” mellom Drupal og WordPress, og et fleksibelt og brukervennlig system som gjør det lettere å lage nettsider - uten for mange begrensninger på utseende eller funksjonalitet. Alt i alt et meget godt alternativ for de fleste vanlige innholdssider.

Forretningsmodell

Craft skiller seg ut fra andre løsninger basert på åpen programvare ved at du her, til en lav pris, kan kjøpe en kommersiell lisens som dekker kostnadene til videre utvikling. Ettersom kjernen i Craft er stabil, skalerer godt og åpner for at utvikler selv bestemmer hvordan Craft benyttes, er behovet for ferdige plugins og community, som kjennetegner andre lignende CMS (Wordpress, Drupal, eZ Publish m.fl.), ikke tilstede på samme måte med Craft.

Craft har gjennom inntektene fra lisenssalg kunnet drive en lønnsom bedrift, som har klart seg uten bistand fra investorer eller annen inntekt utenom. Utviklerne hos Craft går for å være blant industriens dyktigste, og rendyrker arbeid med kjernen av løsningen.

Teknisk

Craft CMS skiller seg i hovedsak fra andre CMS på to måter: gjennom fleksibilitet og ved separasjon av design og kode.

Fleksibiliteten i Craft fremkommer som et gjennomarbeidet design som gjør det mulig å støtte flest mulig ulike typer nettsteder, uten at det legges føringer på oppbygging og utseende. Spesielt den svært brukervennlige og godt gjennomførte oppbyggingen av innholdstyper og felter gjør at Craft skiller seg ut. Det er enkelt å legge til nye innholdstyper (som VIP-artikler, personer, bilder til gallerier eller lignende) og felter. Drupal har en lignende tankegang, men er tyngre og mer komplisert, spesielt med tanke på theming. I WordPress kan dette gjøres kun ved hjelp av ekstra plugins, som ikke er like godt støttet i resten av WordPress-systemet.

Separasjon av design og kode er et prinsipp som de færreste rammeverk og systemer får til på en god måte. I WordPress, og til en viss grad Drupal, styrer både core og plugins hvilken HTML og CSS som skrives ut, og mye av funksjonaliteten på siden legges inn i themet. Dette medfører at det blir vanskeligere å få vist ulike typer innhold med den oppbyggingen og designet man helst ønsker, og det er også vanskelig å få endret utseende/theme på et nettsted, siden en stor del av den viktigste funksjonaliteten ligger i theme.

Craft løser dette ved å fullstendig droppe tanken om “themes”. I Craft fungerer publiseringsløsningen som et mer fristilt admin-system, og utviklerne velger selv på hvilken måte innholdet skal vises frem. Hverken plugins eller Craft core bestemmer noe om HTML eller annet på siden, noe som gjør det lett å eksempelvis endre layout i ettertid eller tilgjengeliggjøre data i et REST-API med JSON. Separasjonen er allikevel løst slik at den ikke går utover brukervennligheten for administratorer, som fortsatt har tilgang til forhåndsvisning, live-publisering og annet.

Brukervennlighet og innholdsredigering

Craft er utviklet med den hensikt å gjøre arbeidet til produsenten av innholdet enklest mulig. Du kan enkelt administrere nettstedet gjennom de samme prinsippene som i andre løsninger, men har en utvidet funksjonalitet som gjør det mulig å bygge layout, innholdstyper, multimedia og liknende, uten store kostnader på utvikling.

Funksjoner som forhåndsvisning, endring i innhold, opplastning av medier med mer, er gjort på en elegant og naturlig måte. Craft har også tatt et steg videre i forhold til frontend redigering, der brukeren ser alle endringer som gjøres i sanntid, før publisering.

Grensesnittet har gode kontraster, god naturlig flyt frem til viktig funksjonalitet, og tilbyr en måte å redigere på som er likner metoder den som publiserer er vant til fra før. Med Craft er det også enklere å publisere innhold vi gjennom andre enheter som smarttelefon eller nettbrett.

Hvorfor skal du velge Craft?

  • Craft er et sikkert og godt oppdatert CMS
  • Administrasjonsgrensesnittet i Craft er veldig tydelig og oversiktlig, og enkelt å drifte også etter lansering
  • Med Craft har du stor fleksibilitet og frihet når det kommer til hva du kan gjøre i front-end, og du får lite behov for plugins

Prosjekter der vi benytter Craft CMS