redaksjonell_1500_3

STRATEGISK
KOMMUNIKASJON

mobil_W1500_3

REDAKSJONELLE
OPPLEVELSER

papirfly

STRATEGISK
KOMMUNIKASJON

REDAKSJONELLE
OPPLEVELSER

DESIGN
SOM VIRKER

PORTFOLIO.

Vi brenner for å lage gode løsninger for kundene våre. Kommunikasjonen skal bidra til å realisere deres strategiske mål. Se eksempler på det vi har utviklet for og med kundene våre her + Savant

TJENESTER.

Med strategisk forankret design og kommunikasjon skaper vi merverdi for kundene våre. Fete typers varemerke er sterke konsepter med en iboende fortelling.

PROSESS.

Fete typer har en strategisk tilnærming til alle oppdrag, enten de er små eller store. Fete typers kvalitetshåndbok beskriver vår arbeidsmetodikk mer inngående. Her får du kortversjonen.

FT_prosess_nyere

Skreddersydd kundemedvirkning

Kunden er ekspert på egen virksomhet og er alltid en viktig ressurs i arbeidsprosessen. Noen kunder ønsker aktiv samhandling hele veien, mens andre vil ha en mer tilbaketrukket rolle. I Fete typer skreddersyr vi fremdriften for det enkelte oppdrag i samråd med oppdragsgiver. Uansett arbeidsform skal kunden godkjenne del-leveranser i hver fase av arbeidet. Slik sikrer vi samsvar mellom din forventning som kunde og det ferdige resultatet.

1. Analyse

I analysefasen drøfter vi utfordringer med kunden, kartlegger ambisjoner og relasjoner. Ved behov gjennomføres brukerundersøkelser og kundeintervjuer.

2. Strategi

I  strategifasen utarbeider vi en strategi for å møte utfordringene, med tydelige mål og en plan for å nå dem.

3. Konsept

Deretter følger  konseptfasen hvor det overordnede konseptet utvikles. Konseptet er den bærende idéen, for alle tiltakene.

4. Tiltak

I  tiltaksfasen settes strategien ut i livet – med konkrete virkemidler rettet mot definerte målgrupper.

5. Evaluering

Evaluering av prosess og resultat utføres sammen med kunden når jobben er avsluttet.

FETE SAKER.

megan

En type fra New York

Fete typer + Savant styrker sin digitale flanke med enda en dyktig utvikler.

TYPENE.

Fete typer + Savant er et kommunikasjonsbyrå med lang erfaring og spisskompetanse innenfor design, kommunikasjonsrådgivning, innholdsproduksjon og digitale tjenester.

Mona Holm

Mona Holm

Designer
Morten Ryen

Morten Ryen

Tekstforfatter / Rådgiver
Anette Hjerde

Anette Hjerde

Tekstforfatter / Rådgiver
Harald Åker

Harald Åker

Daglig leder / Designer / Rådgiver / Prosjektleder
Karianne Norbeck

Karianne Norbeck

Designer
Marit Svendsberget

Marit Svendsberget

Designer
Jostein Fossnes

Jostein Fossnes

Designer / Rådgiver
Elise Østbø Jansen

Elise Østbø Jansen

Digital produsent
Annette Grøsland

Annette Grøsland

Designer / Rådgiver
Åse Wiker

Åse Wiker

Rådgiver / Prosjektleder
Tine Texmon

Tine Texmon

Designer / Rådgiver
Jenny Bull Tuhus

Jenny Bull Tuhus

Tekstforfatter / Rådgiver
Ylva Vethe

Ylva Vethe

Prosjektleder / Tekstforfatter
Heidi Bruvik Sæther

Heidi Bruvik Sæther

Prosjektleder / Tekstforfatter
Frode A. Hansen

Frode A. Hansen

Designer
Heidi Stormoen

Heidi Stormoen

Designer
Astrid Holberg

Astrid Holberg

Regnskap
Morten Zetlitz

Morten Zetlitz

Designer / Rådgiver
Vegard Hansen

Vegard Hansen

Utvikler
Anders Heivoll

Anders Heivoll

Utvikler
Megan Pearson

Megan Pearson

Utvikler
Niklas Håkonsen

Niklas Håkonsen

Designer
 Marko Draksic

Marko Draksic

Utvikler

KONTAKT.

Vi holder til i lyse lokaler i Torggata 5. Ring, send epost eller kom innom.

Torggata 5, 0181 Oslo
PB 8784 Youngstorget 0028 Oslo
kontakt@fetetyper.no
+47 400 04 290